fbpx

Oferta

Konsultacja psychologiczna | SELF usługi psychologiczne

Konsultacja psychologiczna

Pierwsza wizyta poprzedza dalszy kontrakt terapeutyczny. Jej celem jest zdefiniowanie problemu z jakim zmaga się klient. Pozwala na wzajemne zapoznanie, zebranie dokładnego wywiadu, również przy użyciu testów psychologicznych. Dopiero zakończenie tego etapu pozwala na zapoznanie klienta z diagnozą, ustalenie szczegółowych celów terapeutycznych i rozpoczęcie dalszej pracy w kierunku poprawy funkcjonowania i samopoczucia.W przypadku dzieci pierwsza wizyta odbywa się wyłącznie z rodzicami.

Psychoterapia indywidualna osób dorosłych

Po wcześniejszym etapie diagnozy psychologicznej rozpoczyna się proces zmian. Kolejne wizyty pozwalają na dokładne zrozumienie zgłaszanego problemu- jego genezy, mechanizmów utrzymujących oraz konsekwencji w życiu codziennym. Terapeuta dobiera metody pracy do indywidualnych potrzeb klienta aby najlepiej wykorzystać jego zasoby.

„Wszystko rozpoczyna się od myśli. Myśli prowadzą do uczuć, uczucia prowadzą do działań, działania prowadzą do rezultatów”
~ J. Beck

Psychoterapia indywidualna osób dorosłych | SELF usługi psychologiczne

Psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży | SELF usługi psychologiczne

Psychoterapia indywidualna dzieci

Jej celem jest określenie przyczyn zachowań, które budzą niepokój rodzica oraz nauka komunikacji z młodym człowiekiem. Rodzic wraz z dzieckiem nabywa sposoby rozwiązywania problemów. Pierwsza wizyta odbywa się wyłącznie z rodzicami- terapeuta rozpoznaje problem widziany oczami rodzica, zbiera szczegółowy wywiad na temat funkcjonowania dziecka, jego środowiska, sposobu wchodzenia w interakcje. Kolejne sesje odbywają się (w zależności od wieku dziecka) w obecności rodzica, bądź indywidualnie. Rodzic, pozostając w kontakcie z terapeutą, współuczestniczy w procesie terapeutycznym dziecka.

„Sposób, w jaki mówimy do naszych dzieci staje się ich wewnętrznym głosem”
~ Peggy O’Mara

Psychoterapia indywidualna młodzieży

Jej celem jest określenie przyczyn zachowań, które budzą niepokój rodzica oraz nauka komunikacji z młodym człowiekiem. Rodzic wraz z dzieckiem nabywa sposoby rozwiązywania problemów. Pierwsza wizyta odbywa się wyłącznie z rodzicami- terapeuta rozpoznaje problem widziany oczami rodzica, zbiera szczegółowy wywiad na temat funkcjonowania dziecka, jego środowiska, sposobu wchodzenia w interakcje. Kolejne sesje odbywają się (w zależności od wieku dziecka) w obecności rodzica, bądź indywidualnie. Rodzic, pozostając w kontakcie z terapeutą, współuczestniczy w procesie terapeutycznym dziecka.

„Sposób, w jaki mówimy do naszych dzieci staje się ich wewnętrznym głosem”
~ Peggy O’Mara

Psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży | SELF usługi psychologiczne

Psychoterapia rodzinna

Naszym klientem jest cała rodzina, a nie tylko jedna, indywidualna osoba prezentująca objawy. Celem spotkań psychoterapeutycznych jest próba zrozumienia przez członków rodziny źródła problemu i nabycie narzędzi do radzenia sobie z nimi w celu odzyskania radości funkcjonowania. Każdy z członków rodziny jest ważny, ma swoją rolę i jest niezastąpiony.

„Koła rodzinnego nie tworzy się cyrklem”
~ (S.J. Lec)

Psychoterapia rodzinna | SELF usługi psychologiczne

Interwencja kryzysowa i terapia traumy

To specjalistyczna pomoc kierowana do osób, które w swoim życiu doświadczyły silnego stresu, mobbingu, nagłej śmierci osoby bliskiej, były ofiarami wypadków komunikacyjnych, napadu, przemocy rodzinnej. Polega na przepracowaniu myśli, uczuć, wyobrażeń dotyczących przeżytej traumatycznej sytuacji i pozwala odzyskać równowagę w codziennym funkcjonowaniu.

„Nie zmieniając biegu wypadków możesz zmienić swoje nastawienie do nich, a tak naprawdę tylko o to chodzi”
~ Nisargadatta Maharaj

Psychoterapia par i małżeństw | SELF usługi psychologiczne

Psychoterapia par i małżeństw

Kierowana do partnerów, małżonków, którzy znaleźli się na życiowym zakręcie, niemogących znaleźć wspólnego języka czy odnaleźć się w obliczu pełnionych ról. To przestrzeń dająca możliwość usłyszenie siebie nawzajem i poznania własnych potrzeb, nauka konstruktywnej rozmowy w sytuacjach trudnych. W myśl zasady: “Nie możesz mieć lepszego jutra, jeśli cały czas myślisz o wczoraj” partnerzy nabywają umiejętności koncentracji na bieżących nieporozumieniach oraz narzędzi komunikacji i rozwiązywania problemów.